HISTORIA

W latach 20. XV wieku król Władysław Jagiełło nadał Kozietule i Łosiowi pustkę nad rzeką Białką. Ród Cebulków założył później dwie wsie Wyżną Białkę i Niżną Białkę. W połowie XV w. Cebulkowie ufundowali na Kozirynku Starym kościół drewniany, o którym napisał Jan Długosz. 18 czerwca 1456 została erygowana przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego pierwsza parafia radzyńska. Gwałtowny rozwój słynącej z handlu kozami osady spowodował, że w 1465 podkomorzy lubelski Grot z Ostrowa erygował miasto, otrzymując przywilej lokacyjny przenoszący je na prawo magdeburskie, z rąk króla Kazimierza Jagiellończyka w 1468. Miasto zostało lokowane 1 km na zachód od Koziegorynku. Pozostało ono nadal królewszczyzną i kolejno zmieniało właścicieli. W połowie XVI w. „miasto Radzyń z przedmieściem Kozirynek” król wydzierżawił rodzinie Mniszchów, którzy wybudowali tu późnorenesansowy kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Kolejni królowie Zygmunt Stary, Zygmunt August, Władysław IV, Jan III Sobieski nadali Radzyniowi dodatkowe przywileje zwiększające uprawnienia mieszczan radzyńskich i zapewniające korzystniejsze warunki dalszego rozwoju miasta. Jan III Sobieski przekazał Radzyń wraz z jego dobrami w wieczysta dzierżawę podkanclerzemu Stanisławowi Antoniemu Szczuce, jednemu z bardziej światłych polskich magnatów. Przywilejem lokacyjnym z 1690 potwierdził też Sobieski dalszy rozwój miasta.

 • Lorem
 • Ipsum
 • Dolor

Magna primis lobortis
sed ullamcorper

Discipulus est prioris posterior dies

Tortor dolore feugiat
elementum magna

Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto.

Augue eleifend aliquet
sed condimentum

Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris.

Accumsan mus tortor nunc aliquet

Aliquam ut ex ut augue consectetur interdum. Donec amet imperdiet eleifend
fringilla tincidunt. Nullam dui leo Aenean mi ligula, rhoncus ullamcorper.

 • Arcu accumsan

  Augue consectetur sed interdum imperdiet et ipsum. Mauris lorem tincidunt nullam amet leo Aenean ligula consequat consequat.

 • Ac Augue Eget

  Augue consectetur sed interdum imperdiet et ipsum. Mauris lorem tincidunt nullam amet leo Aenean ligula consequat consequat.

 • Mus Scelerisque

  Augue consectetur sed interdum imperdiet et ipsum. Mauris lorem tincidunt nullam amet leo Aenean ligula consequat consequat.

 • Mauris Imperdiet

  Augue consectetur sed interdum imperdiet et ipsum. Mauris lorem tincidunt nullam amet leo Aenean ligula consequat consequat.

 • Aenean Primis

  Augue consectetur sed interdum imperdiet et ipsum. Mauris lorem tincidunt nullam amet leo Aenean ligula consequat consequat.

 • Tortor Ut

  Augue consectetur sed interdum imperdiet et ipsum. Mauris lorem tincidunt nullam amet leo Aenean ligula consequat consequat.

Arcue ut vel commodo

Aliquam ut ex ut augue consectetur interdum endrerit imperdiet amet eleifend fringilla.